Имала  едно време, една акула. Тя мечтала някой ден да намери съкровище и всеки ден обикаляла океана, за да търси съкровища. А кулата обикаляла океана много години така и не намерила съкровище. Една нощ докато се прибирала видяла един потънал кораб и решила, че в него може да има съкровище. Тя се зарадвала и започнала да търси, но не намерила нищо. Акулата много се ядосала и решила да се откаже от търсенето на съкровища. На следващия ден тя се чудила какво да прави и решила да отиде до брега на океана. Докато плувала видяла една съвсем малка кутийка и решила да види какво има в нея. Акулата я отворила и видяла, че в нея има златен гердан. Тя много се зарадвала, че най-накрая е открила съкровище.