Имало едно време един елен. Той се казвал Бобо. Имал много приятели, с които общувал и играел. Бобо отишъл до реката да пие вода. Там видял дозина ята птици да прелитат. Върнал се отново в гъстата гора. На едно дърво зърнал катеричката Бети. Бобо помахал на нея. Тя също му помахала. Бобо казал:

– Здравей, Бети!

– Какво правиш?

– Нищо. Събирам лешници.

Бобо се прибрал и се подготвил за зимата.