Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/prikfmxx/public_html/wp-includes/functions.php on line 5832
Драконови неволи – Аделина Димитрова, 9 г. – Безценни приказки

drakonovi_nevoli

Преди 10061 години, т.е. в Драконовата ера, драконите си живеели щастливо и спокойно. След 90 години настъпили малки проблеми, защото в драконовия свят нахлули нормосите. Драконите какво ли не направили, за да изгонят тези натрапници, но нищо не помагало.

Една пеликанка решила да се намеси и да им помогне. Отишла при драконовия цар и му казала:

– Вземи перо от феникс и една водна лилия. Допри ги едно до друго и три пъти кажи думите: „Феникс и лилия – станете едно!” Само така ще се отървете от нормосите.

Царят-дракон веднага заповядал на своите поданици да открият феникс, да откъснат от него перо и да намерят водна лилия. Изпълнил заръките на пеликанката и зачакали да се случи магията. На седмата минута земята се разлюляла и от нея излязло стометрово чудовище. Драконите са се стреснали от вида и големината му, но той им заговорил с благ глас:

– Аз съм ваш роб и чакам вашите заповеди. Какво мога да направя за вас?

Драконите му наредили да унищожи нормосите с унищожиларка.

Като чуло заповедите на драконите, чудовището започнало да напада нормосите. Но те притежавали метални брони, с които отклонявали лазерните лъчи от унищожиларка. Третият лъч бил фатален за стометровото чудовище, защото нормосите му го върнали. Този лъч повалил чудовището. И нормосите оцелели.

Нормосите поискали да поговорят с царя-дракон.

– Ние искаме просто да живеем в мир и разбирателство с вас. Не искаме да причиняваме зло на никого. Ние сме добронамерени. Търсим си място за живеене. Бихте ли ни приели във вашия свят.

Царят-дракон бавно кимнал с глава в знак на съгласие. Мъдро посъветвал всичките си поданици за разбирателство и за приемане на различните.

Оттам насетне драконите и нормосите заживели задружно и щастливо. Винаги си помагали в нужда.