Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/prikfmxx/public_html/wp-includes/functions.php on line 5832
Лунната магия – Мария Христова, 10 г. – Безценни приказки

Някога  на Луната,  до звездите , живели феи, вълшебни пеперуди и всякакви магически създания.Бил изграден лунен град, в който винаги царяло оживление.Градът бил ръководен от крал и кралица-лунни пеперуди,  но кралят бил прекалено зъл.Натоварвал елфчетата със страшно много работа, затварял невинни създания…

Той имал дъщеря на име Лилия.Тя вече била голяма и точно в този ден  имала сватба.Целият град се стичал на празнеството.Лунната фея Ема също се била запътила натам.Тя заключвала малката си къщурка, защото освен добрудушни създания, имало и крадци, които  могли  да нахлуят вътре.Тогава в една вдлъбнатинка на луната тя забелязала вълшебна пръчица.Без да се колебае  я грабнала.На лицето и засияла  прекрасна усмивка.Пръчицата била златна и бляскава, а на върха и имало звездичка.Ема се издигнала високо с крилцата си и полетяла към двореца.Решила, че там може да изпробва магическата и сила.

Когато пристигнала, тя прекрачила прага на портите.В градината били опънати маси, отрупани с всякакви ястия.Кралят  стоял  сред тях и раздавал заповеди.Той  си имал и двама братя.Те също били лунни пеперуди, зли колкото краля.Горките елфчета! От толкова много работа те едва издържали.На Ема и дожаляло.Приискало и се да бъдат щастливи като нея.Изведнъж т се досетила!Дали да не изпробва пръчицата?!Разбира се, че да.Решила да види как ще подейства на жестоките пеперуди.Размахала я и от нея изскачали едва видими  златни искрици.И…няма да повярвате!Случило се нещо невероятно!Както тормозели елфчетата, пеперудите се усмихнали нежно и се смилили над тях. Започнали да им обясняват, че трябвало да си почиват и да не работят толкова много.Елфите се спогледали  учудени, а едно от тях се беше вторачило в Ема.То тихичко я попитало:

-Ти ли направи това с пръчицата?

-Да, предполагам. Намерих я пред дома си.

-Благодаря ти много! Беше истинско чудо.Аз се казвам Лизи и заради тази добрина  винаги можеш да разчиташ на мен.

След този разговор елфчето Лизи неочаквано се изпарило.Ема стояла смаяна насред гостите.Тя разбрала, че притежавала магическо средство и имала възможността да спре жестокостите на Луната.Въпреки добрите пеперудки, кралят продължавал с мъченията си.

Когато празнествота приключило, Ема се била запътила към вкъщи.Тя си беше намислила да превърне кралят в добър с пръчицата си , а щом си е наумила нещо, тя непременно трябвало да го изпълни.

На другата сутрин Ема се събудила щастлива.Усещала, че днес ще се случи нещо прекрасно.Тя още не беше променила вчерашното си решение.  Бързо съблякла шарената си нощница и нахлузила розовата си рокличка.После взела пръчицата си и уверено тръгнала към двореца.Когато пристигнала незабелязано се промъкнала в тъмницата.Там затваряли невинни създания.Ема планирала да ги освободи.Размахала пръчицата си и най-искрено си пожелала те да бъдат свободни.Тогава решетките на килиите мигом изчезнали.Оттам щастливи изскочили какви ли не същества-лунни феи, елфи, джуджета, пеперуди…

-Благодарим ти от все сърце…ти си най-добрата…ние сме ти длъжници…-започнали да се преплитат гласовете на всички.

-Няма защо да ми благодарите.А сега да се залавяме за работа.Трябва да омагьосаме краля и той да стане добър.Това ще стане с  помощта на пръчицата.-обяснила Ема.

След това дружината повикала кралските братя и елфчетата.Заедно те изпълнили тази мисия.Кралят се превърнал в добро създание.И така Луната станала прекрасно място за живеене, защото жителите и били много добри.

И вие можете да се пренесете в този лунен свят.Само прочетете  магическата му история и почувствайте вълшебството и!