Една птица с разперeни крила –

това би било красота.

Една детска сълза –

бих го нарекла тъга.

Вървя бавно – стъпка по стъпка,

а някой ме дърпа назад,

някой иска да ме отведе в онзи мрачен свят.

Светът на завистта, мъката и раздора,

пълен с вечно намръщени хора.

А аз само си казвам дано

някой да ми помогне….и  ето едно крило!

После още едно и….”Ура-а-а!”

Леле, каква красота!

Една голяма, голяма

птица бяла.

Ако не беше тя

около мен щеше да бъде тъмнина

и всяка детска сълза

щеше да потече в една река,

лъкатушеща през сухите поля

и всичко това

от липса на свобода.

А именно думата свобода

значи птицата с разперени крила,

която веднага ще дойде да те спаси

от всички същества зли.

Свободата е магия,

истинска стихия,

тя има душа,

от всяка друга по-добра.

Тя е вечна светлина,

обичайте могъщата свобода!