Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/prikfmxx/public_html/wp-includes/functions.php on line 5832
Пчелата – спасител на мравката – Кирил Митков, 11г. – Безценни приказки

Имало едно време една малка мравчица, която събирала храна заедно с другите мравки. Веднъж тя се отделила от мравуняка и се загубила. Видяла гнездо от оси и много се изплашила, защото мравките са врагове на осите. Както и предполагала, осите я подгонили, а наблизо нямало мравуняк, в който да се скрие. Изведнъж отнякъде се появила една пчела и взела мравката. Както била добра, пчелата отнесла мравката вкъщи.

– Благодаря ти, че ме спаси! – казала мравката. – Ако не беше, нямаше да оцелея!

– Няма защо! – отвърнала пчелата. – Аз съм добра с тези, които са ми приятели, и реших да те спася. Приятел в нужда се познава!