Имало едно време един дракон. Кралят му давал всеки ден по една от десетте си дъщери. Тъкмо му се родила дъщеря. Той залъгал дракона с камък. Дъщерята пораснала голяма. Станала на шестнадесет години и драконът разбрал, че е бил измамен. Кралят сложил пазачи – Котаракът в чизми и Храбрият оловен войник. Драконът извикал своя приятел змея на помощ. Докато Котаракът в чизми и Храбрият оловен войник се били със змея, драконът отвлякъл принцесата. Кралят обаче заповядал на своя магьосник да го превърне в мравка. Докато бил преобразен в мравка кралят влязъл в пещерата на дракона и му взел яйцата. Драконът отишъл в замъка и казал:

– Защо ми взе яйцата?

– А ти защо ми взе дъщерята? – отвърнал кралят.

Драконът казал:

– Ще върна принцесата, ако ти ми дадеш яйцата.

Така те направили размяната и заживели дълго и щастливо.