Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/prikfmxx/public_html/wp-includes/functions.php on line 5866
Условия – Безценни приказки

Условия за участие в кампания „Безценни приказки“

ОБЩИ ВЪПРОСИ НА КАМПАНИЯТА

  1. „Безценни приказки“ (наричана по-нататък „Кампанията“) е кампания на MoveBG, която представлява събиране на приказки за ценности за деца, от деца от 3 до 14г. Част от тях, подбрани от специално жури, ще бъдат включени в книга, която ще бъде разпространявана безплатно сред домове за деца, лишени от родителски грижи.
  2. Кампанията е организирана от Фондация „България може“ (наричана по-долу „Организатора“), БУЛСТАТ: 176599614, с адрес: гр. София, ул. „Цар Освободител“ №10, тел: 02/ 818 50 72, собственик на платформата “MoveBG” (наричана по-нататък „Платформата“)
  3. Кампанията се провежда на сайта prikazki.bg (наричан по-нататък „Сайта“), създаден и предназначен само и единствено за това. Сайтът е с некомерсиална цел.
  4. Срок

Кампанията стартира на 24 януари 2015 и участниците могат да изпращат своите приказки до 24 май 2015 г., включително. Организаторът си запазва правото да промени сроковете.

  1. Подбор

След края на срока, Организаторът и компетентно жури ще подберат най-добрите приказки и ще ги публикува в книжка, която ще се разпространява с нетърговска цел.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Възраст.

Участниците трябва да са на възраст между 3 и 14 години, като могат да качват на Сайта своите приказки сами или чрез свои родители / надзорници /попечители / приятели, когато това се налага.

Участието не е обвързано с българско гражданство или местоживеене.

  1. Записване за участие.

За да се запишат за участие, участниците трябва да попълнят формата за кандидатстване: своите и на своите родители лични данни и данни за контакт, и да качат на сайта своите приказки в текстов файл във формат “.doc” или „.docx”.

След успешно записване, приказките ще бъдат публикувани на Сайта в специална секция с указване на автора.

  1. Приказките.

Приказките трябва да са авторски или съавторски труд на участниците, които ги качват на Сайта. Като под „авторски“ ще приемаме както оригинални произведения, така и интерпретации на съществуващи сюжети.

Няма ограничение в дължината на приказките, които могат да се качват. Всеки участник може да качва повече от 1 приказка, но само в отделни файлове.

Приказките трябва да бъдат качени на български език.

  1. Авторски права.

С качването на приказка на Сайта, участниците се съгласяват Организаторът да ползва авторското произведение за целите на Кампанията: да го възпроизвежда, разпространява, копира, превежда и други действия с нетърговска цел, без да дължи обезщетение на авторите на приказките.

  1. Отговорност.

Организаторът не отговаря за съдържанието на качените на Сайта приказки и евентуалните увреждания на трети лица от тях. Това се отнася включително и за плагиаризъм.