Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/prikfmxx/public_html/wp-includes/functions.php on line 5832
Човекът и любовта – Кристиян Тонев, 12г. – Безценни приказки

  Един ден когато още съществувала любов и омраза станало нещо зло. Появил се един магьосник и се опитал да унищожи Любовта, но не успял да я унищожи, а само я смалил до малък размер.

Любовта се измъкнала и отишла на Земята. Там всички хора празнували Св. Валентин, но вместо да се обичат те се мразели. Там намерила един човек, който не бил омагьосан и двамата тръгнали на поход, за да върнат любовта  в целия свят.

След няколко години те се върнали от похода, но от този град не останло нищо. На негово място магьосникът си бил построил замък. Човекът и Любовта влезли в замъка, но той ги хванал. Точно в този момент Любовта отприщила всичката сила, която била натрупала по време на похода и благодарение на нея двамата с Човека победили магьосника.