Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/prikfmxx/public_html/wp-includes/functions.php on line 5866
Болното врабче – Миглена Тенчева, 10 г. – Безценни приказки

Бил хубав майски ден. Едно малко врабче си летяло високо в небето. Не след дълго паднало и се ударило в земята.  Със счупено крилце, безпомощно се запътило по пътеката. Задухало и заваляло ситен дъждец. Изплашен врабчо се оглеждал за подслон, когато зърнал голяма гъбка до сивият дъб. Под гъбката на сушина били вече малката миша, щуреца и мравчо.

-Врабчо, ела при нас! – казала мишката.

Врабецът се мушнал под гъбата и прибрало раненото крилце на сушина. Всички дружно дочакали слънчевите лъчи. Болното врабче благодарило на новите си приятели, за помощта и с бавни стъпки се запътило към дома си.