Имало едно време едно водорасло. То се срещнало с един човек. Човекът го попитал:

– Ти какво си?

– Водорасло. – отговорило то.

– А къде си расло, водорасло? – попитал човекът.

– Аз съм расло във водата.

– А в коя вода? – попитал пак.

– Че то какъв вид има? – попитало водораслото.

– Сладководна и соленоводна. – отговорил човекът.

– Не знаех. – казало.

– Ти живееш в соленоводни води – обяснил човекът, – Знаеш ли вече? – попитал.

– Да, вече знам и много ти благодаря! – казало водораслото.

– Няма защо.– рекъл човекът, – Знанието е сила.