Имало едно време един жираф, който бил вълшебен и умен. По пътя си срещнал диви гълъби. Той ги попитал дали и те са вълшебни и дали те знаят къде живеят жирафите. Те му отговорили, че жирафите живеят в топлия юг. Там той  срещнал една катеричка и хиляди жирафи. Видял майка си и я гушнал. Всички заживели щастливи и здрави.