Имало едно време едно момче. Било на единадесет години и се казвало Джони. Всеки ден то си играело на игрището за футбол със своята топка. Веднъж ритнало топката прекалено високо и я качило на едно дърво. Качило се, за да я вземе и се хванало за един клон. Клонът започнал да се чупи. Когато разбрал това, той се хванал за друг клон. Клонът, който се счупил бил вълшебен и му проговорил с човешки глас:

– Не ме изпускай, за да не се счупя! Аз съм вълшебен и ще ти изпълня каквото поискаш!

Удивено, момчето запазило клона и си взело топката. На другия ден то си пожелало много неща!

Ако откриеш нещо, което ще ти изпълни желанията, пожелай си най-хубавото!