Живяло някога едно патенце с неговата майка, братя и сестри. То било по – мъничко и по-бавно си намирало храна. На едното крилце перцата му не били бели, а тъмнокафяво оцветени. Затова му казвали грозното пате. Всички му се присмивали. А то винаги плачело и се скривало в един ъгъл.

Един ден научило, че ще има състезание за най-добър плувец. То също решило да участва. Всички започнали да му се присмиват. То се скрило и се разплакало. Неговата майка го погалила и му казала, че всеки трябва да има увереност в себе си.

Състезанието започнало. Грозното патенце успяло да победи всички. Майчината добрина и подкрепа му дали сили да победи всички.