Имало едно време, една лисица, която се казвала Лиса Хитра. Тя живеела на дърво с нейният приятел Дрошко. Той бил розово, много пухкаво животно. Един ден решили да отидат в планината и да изкачат най-високия връх. Вървели, вървели и срещнали една мечка. Още от първият момент Лиса Хитра, Дрошко и мечката станали приятели. Лиса Хитра и Дрошко й предложили да остане да пренощува при тях, защото нощта настъпила.

На следващият ден Лиса Хитра и Дрошко продължили похода си и срещнали един вълк. Той им казал, че е шеф на върха на планината и няма да ги пусне да продължат. Предупредил ги и си тръгнал. А след него те се промъкнали тихичко и стигнали до върха. Оттам видели цялата гора, дори своят дом. Но вълкът също бил там. Той ги бутнал, те паднали и изведнъж мечката също се появила и ги хванала. В този момент вълкът се спънал, а Лиса Хитра и Дрошко го хванали. От тук нататък те станали приятели. Щастливи Лиса Хитра и Дрошко се прибрали в своя дом на дървото с двама приятели повече.