Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/prikfmxx/public_html/wp-includes/functions.php on line 5866
Добрата постъпка на Гарп – Сезин Мюмюн 11 г. – Безценни приказки

Един слънчев ден едно  момче се връщало от училище. Край пътя видяло  малко кученце, което лаело гладно и жадно. Детето извадило от чантата си закуска, нахранило го и му дало да пие вода. Взело и го занесло у дома. Родителите на момчето го приели радостно и го нарекли Гарп. Кученцето расло, порасло и станало на две годинки. С момчето станали неразделни приятели.

Една събота решили да се поразходят из градинката. Момчето видяло черешово дърво.  Качило се да бере череши. В един момент клонът се счупил и то паднало на земята. Гарп лаел, лаел, но момчето не помръдвало. Тогава кучето разбрало, че се нуждае от помощ.

Насреща работели хора в една градинка. Кучето отишло при тях и започнало да лае за помощ. Хората не му обърнали никакво внимание . То грабнало от чантата на един от работниците парче хляб. След това побягало. Работниците започнали да го гонят и да му хвърлят камъни. Гарп пристигнал до момчето, оставил хляба и се отдръпнал настрани. Тогава хората разбрали какво трябва да направят. Те завели момчето вкъщи. Когато се събудило, то учудено попитало кой му е помогнал. Работниците разказали за добрата постъпка на Гарп.

Така е в живота – на доброто  се отвръща с добро.