Заекът и лисицата са приятели. Всяка сутрин те играят на криеница. А на обед се прибирали заедно към къщи, за да обядват. Но един ден по пътя те срещнали вълка. Той им казал:

– Спрете! Ще ви изям!

– Не ни изяждай! – помолили те. – Ние ще бъдем приятели.

Така той ги послушал, не им сторил зло и те станали приятели.