Имало едно време едни добри приятели. Единият от тях бил заек, а другият – таралеж. Един ден те си играели на много забавни игри. Но докато си играели, изведнъж заваляло дъжд. Нямало къде да се скрият. Тръгнали да дирят подслон. Докато вървели по пътя си, намерили една къщичка. Тя била толкова уютна, че те решили да останат там и след като дъждът спрял да вали. Зайо и Таралежко се влюбили и заживели щастливо.