Имало едно време един кит. Докато ловял планктон, срещнал акула, която му казала:

– Да се обзаложим кой първи ще успее да хване храна за рибката. Акулата тръгнала да събира храна, а китът, макар и да не му се събирало храна, също тръгнал. Той срещнал една по-голяма риба, той не искал да я убива, но се наложило и я занесъл на рибката. Акулата се върнала с една цепура. Рибата опитала цепурата, но не я харесала. Рибата се ядосала, обърнала гръб на рибата и си тръгнала. Китът спечелил състезанието и отплавал в дълбините на океана, а рибката заплувала свободно на свобода.