Имало едно, време едно село.В селото живеели  най-различни хора,но те много се карали за най-различни неща. Един  ден в селото се появил един Златен петел.Тогава хо-рата започнали  да се карат, кой да получи петела,тогава петела  предложил на  хората да направят  състезание, и които излезе победител в състезанието той получава петела. Накрая на селото имало една голяма скала,този който успее да я хвърли и тя да се разбие на парчета е победител.Всички силни мъже в селото опитвали,но неус-пели да я поместят дори.Накрая осталало да опита един момък ,който на вид бил съвсем обикновен.Някой хора дори му се присмивали,той не им обърнал внимание хванал скалата хвърлил я и тя се разбила на монго пърчета.

Тогава Златният петел обявил момъка за победител и казал,че ще му изпълни едно желание.Момъка помислил и решил,че иска петела да му намери момиче,за което да се ожени,което да бъде добро,умно,красиво,че даже и богато.Петела изпълнил желанието,защото обещанията трябва винаги да се спазват,а момчето и момичето заживели щастливи, защото се обичали.