Изабела и чудовището „Да не вижда“

Страшно, преоблечено чудовище на име “Да не вижда” се появило от светещата пещера и уплашило малкото момиченце Изабела. Изабела забягала, намерила неговата пещера, обаче чудовището влязло в пещерата и заспало. На следващата сутрин се събудило и закусило деца и пак тръгнало да плаши. Изабела взе едно дърво и удря по главата. Емиии, умряло чудовището, к’во да стане! Обаче на следващата сутрин излязла една тиква и една гъска – те били страшни и хапещи, а Изабела отидела при майка си.Татко й дойде. Обяснила Изабела на баща си какво се е случило. После дошъл Вълчо и зачукал на вратата и казал:

– Отворете, прасенца!

А те не са били прасета! Тогава запалил таткото огън в тяхната камина и набутали Вълчо незнайно къде! Изабела отишла при баба си и останала там 2 дни.