Един ден малката Мони се разхождаше по една уличка.  Изведнъж, тя срещна нейните приятели – Петьо, Мими и Ваня. Мими я попита:

– Как си Мони? Какво търсиш на тази улица?

Тя отвърна:

– Добре съм, просто се разхождам.

Тогава Петьо се досетил и казал:

– Тази вечер ще има звездопад.

– Елате всички у нас, за да наблюдаваме звездите. – каза Мони.

Децата много се зарадвали на идеята на Мони. Когато се стъмнило децата пристигнаха в къщата на своята приятелка. Мони и нейните приятели се настаниха удобно в градината и започнали да наблюдават небето. Изведнъж Мони видя една малка, но ярка звезда. Всички извикаха възторжено и не можеха да повярват, как нещо толкова малко може да е толкова красиво. След това всеки от тях си пожела едно желание с надежда, че то ще се сбъдне.