В един ден родителите на Мими ѝ казали, че ще ходят на работа. Те ѝ казали, че трябва да е отговорна. Майката ѝ казала, че тя трябва да изчисти къщата и да разкара кучето. Родители тръгнали. Мими останала сама. Мими забравила за думите на майка ѝ. Тя отишла на кино с нейната приятелка. Филмът свършил и Мими се прибрала в къщи. В този момент родителите се прибрали. Те видели Мими да гледа телевизия. Те я попитали, защо не е почистила къщата и защо, не е разкарала кучето. Мими отвърнала, че е мързяло. Родителите ѝ казали, че отговорността е важна, защото в бъдеще това ще я проваля. Мими  разбрала поуката от родителите ѝ. Затова трябва винаги да сме отговорни.