Имало едно време три пакостливи животни, те били три – коте, меченце и прилеп.

Един ден котето се качило на масата и съборило вазата, прилепа минал оттам и я оставил да падне. След това прилепчето бутнало лампата. А меченцето треснало мивката и вилицата, която била там изхвърчала и паднала на гърба на котето и то се затичало. Прилепчето взело вилицата и я сложило в леглото на човека и се върнало при мивката. И всички заедно излезли от къщата на човека. Той се събудил и си запалил огън. Прилепа взел вода и изгасил огъня. Те постъпвали така с този човек, защото той ги дразнил. Котето го тупал с метлата. Мечето го стряскал. А прилепчето го бутал в тавана. И те така си отмъщавали.

Един ден при тях дошли Антрею, Гугиуги и Бобо, те били най-добрите приятели на прилепчето, мечето и котето. Те направили така че човека и животните да са приятели. Тримата познавали една магия, с движения направили сняг. След като снега завалял човека станал приятел с котето, мечето и прилепчето.