Един ден лодката Бари излязла да се поразходи в открито море. Тя видяла охлювчето Коко на дъното на морето много тъжно и го попитала защо тъжи. То отговорило, че е много самотно. Доброто корабче казало:

– Аз ще те запозная с моите приятели Дани и Ели! Те ще играят заедно с теб.

Поиграли си. Тогава дошла рибата Катри. Тя ги избутала навътре в морето. Корабчето Бари се ядосало. Качило Коко и Дани, а Ели след тях. Потеглили с пълна газ към брега. Прибрали се в техните домове живи и здрави и много щастливи.