Както всяка година на Коледа, Дядо Коледа правил играчки за децата по света.

Докато правел подаръците заедно с елфите, внезапно машината, която показвала какви подаръци искат децата, се счупила. Дядо Коледа се натъжил, защото не знаел какви подаръци да направи. Опитал се да я ремонтира, но за нещастие не успял.

През това време децата чакали с нетърпение Дядо Коледа и своите  подаръци. Чакали, чакали, но той не дошъл. Децата се натъжили и така коледната магия изчезнала. Само едно дете вярвало още. Казвало се Антон. Тогава Дядо Коледа решил да отиде при него с шейната, докато съществувала още малко коледна магия.

Когато белобрадият старец пристигнал при детето, разказал всичко, което се е случило с машината за подаръци и го помолил да му помогне.

Антон извикал своите приятели и неговите родители. Качили се на шейната и отишли право в работилницата на Дядо Коледа. С малкото останала коледна магия успели да поправят машината.

И докато елфите правели подаръците, децата и Дядо Коледа ги слагали в шейната. Натоварили я цялата и тръгнали по света да разнесат подаръците за всички.

Така и тази Коледа била една щастлива Коледа!