В една далечно страна имало прекрасен замък в който живеела принцеса. Тя била тъжна, не можела да излиза от замъка, защото царят се боял да не й се случи нещо. Един ден обаче на прозореца на стаята и почукал разбойник. Той помолил принцесата да се скрие, защото счупил прозореца на един магазин и го гонят. Принцесата веднага се съгласила и го пуснала в стаята. Той видял, че тя е много тъжна и попитал защо. Принцесата му разказала, че не може да излиза и няма приятели. Тогава разбойникът и станал приятел.