Имало едно време една малка мравчица, която събирала храна заедно с другите мравки. Веднъж тя се отделила от мравуняка и се загубила. Видяла гнездо от оси и много се изплашила, защото мравките са врагове на осите. Както и предполагала, осите я подгонили, а наблизо нямало мравуняк, в който да се скрие. Изведнъж отнякъде се появила една пчела и взела мравката. Както била добра, пчелата отнесла мравката вкъщи.

– Благодаря ти, че ме спаси! – казала мравката. – Ако не беше, нямаше да оцелея!

– Няма защо! – отвърнала пчелата. – Аз съм добра с тези, които са ми приятели, и реших да те спася. Приятел в нужда се познава!