Веднъж едно момиче и едно момче били затворени в стаята им, защото направили нещо лошо. Много се ядосали, тропали и блъскали. Родителите ги освободили, но само ако слушат. После отишли на плажа. Играли, тичали и се веселили. Дошло време за лягане. Те си говорели почти цялата нощ. И за училище не станали. Майка им се ядосала, че обещали да слушат, а още повече станали непослушни и така обещавали, и обещавали, а нищо!