Имало едно време един сладкиш. Той бил много умен и можел да говори. Едно момиче си го купило от магазина и се опитала да го изяде, но сладкиша проговорил и я помолил да не го изяжда. Тя се уплашило, но се вслушала в думите му, а той поискал да му помогне да го върне в неговата вълшебна страна. Момичета попитала как ще стане това и коя е неговата страна. Това била страната на сладкишите, а за да се върне момичето трябвало да събере някои съставки и да каже вълшебни думи. Момичета се съгласило- намерило съставките приготвило ги и казало вълшебните думи. Когато магията се получила и сладкиша трябвало да си отиде поканил и момичето за благодарност. Тя му отговорила, че още е малка, но когато порасне пак ще направи магията и ще отиде, а сладкиша да я чака. Тай и се усмихнал и изчезнал.