Имало едно време една четирилистна детелина. Тя се казвала Елизабет.

Един ден имало буря. Елизабет едвам не отлитнала. Вместо тялото, отлитнало четвъртото листо. Когато бурята отминала, Елизабет проплакала:

– Неееееее, моето листенце, любимото ми листенце!

След няколко дни Елизабет не издържала и взела решение да отиде при доктор Монет. Така и направила. Отишла при него и му разказала за притеснението си, че вече няма четвърто листенце и че то няма да порасне никога.

Доктор Монет я успокоил , посъветвал я да бъде търпелива и да изчака една-две години.

Ели се прибрала  и си починала.

Няколо дни по-късно…

Послушала съвета на доктор Монет, Елизабет вече е добре.Сънува как отново има четвърто листенце. Всеки ден отивала при доктора да и дава съвети и да дочака търпеливо своето листенце.