Един ден когато още съществувала любов и омраза станало нещо зло. Появил се един магьосник и се опитал да унищожи Любовта, но не успял да я унищожи, а само я смалил до малък размер.

Любовта се измъкнала и отишла на Земята. Там всички хора празнували Св. Валентин, но вместо да се обичат те се мразели. Там намерила един човек, който не бил омагьосан и двамата тръгнали на поход, за да върнат любовта  в целия свят.

След няколко години те се върнали от похода, но от този град не останло нищо. На негово място магьосникът си бил построил замък. Човекът и Любовта влезли в замъка, но той ги хванал. Точно в този момент Любовта отприщила всичката сила, която била натрупала по време на похода и благодарение на нея двамата с Човека победили магьосника.