В един хубав пролетен ден една красива,стройна девойка мина през вълшебна долина.Птичките пееха нежни мелодии.Дърветата пазеха сянка.Беше прохладно.

Изведнъж в далечината девойката съзря  чудно хубава река с бистра вода.Момичето  беше много жадно.Потопи ръка във водата,за да напълни шепата си.Внезапно  чу човешки глас.Огледа се ,но наблизо не видя човек.Отново чу,че никой и  казва:

-Не пий от водата!

Тя се взря във водата и видя една тъжна рибка.Рибката и разказа,че веднъж като минавала покрай реката,пила от водата и се превърнала в риба.Девойката и благодарила за предупреждението и я попитала какво може да направи за нея.Рибката й обяснила,че наблизо има кладенец  с вълшебна жива вода.Ако й донесе да пие от живата вода,тя ще си придобие човешкият образ.Рибката дала на момичето три вълшебни  люспи,които могат да й помогнат,ако попадне в беда.Девойката благодарила и тръгнала  да търси вълшебния извор.Вървяла три дни и три нощи.Изведнъж в далечината заблестял златен диск.Това бил вълшебният кладенец с живата вода.Когато приближила кладенеца видяла три огромни кучета-пазачи,завързани с тежки вериги.Денят  бил  много топъл и кучетата били много жадни.Тя им дала да пият вода.Докато те пиели от водата,момичето ги потъркала с люспите дадени и от рибката и те станали много кротки.Бързо напълнила съда с жива вода и се упътила към чудодейната река с бързи крачки.Приближила реката и повикала  рибката.Девойката и дала да пие от живата вода и тя се превърнала в красив строен момък.Той бил царски син от съседното царство.Благодарил й,че развалила магията и се превърнал отново в човек.Двамата се харесали,оженили се и заживели щастливо.

Доброто с добро се отплаща!