Малкото звездно момче – Йоан Иванов, 8 г. без 1 месец

Едно малко звездно момче паднало на Земята. От удара се получила една много красива вълнà, която не можеш да спреш да я гледаш. От всички краища на света идвали хора да я гледат. И всички болни оздравявали и даже наскоро…

Прочети

Светът наобратно – Виктория Стефанова, 9 г.

В една гора живяли вълкът Робърт и заекът Руфас. Вълкът непрекъснато тормозел заека – тропал му по къщичката и ръмжал. Един ден Робърт гонил Руфас из цялата гора. Сърцето на зайчето почти изскочило от страх. Като започнало да се стъмва,…

Прочети

Малката калинка – Деа Бондокова, 6 год.

Имало едно време една малка калинка със своята майка. Веднъж майката казала на детето си да отиде в гората да срещне голямата калинка да я попита за съвет колко много градове има в България. И калинката казала: – Добре, мамо,…

Прочети